Όροι και προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στους «Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης» του Moda Queen (ο ιστότοπος, η εταιρεία). 

Το Moda Queen χρησιμοποιεί ένα ευρύ, επιλεγμένο δίκτυο προμηθευτών για τα προϊόντα που προωθεί στην ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν κάνετε την παραγγελία σας. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου και / είτε κάνοντας παραγγελία, συναινείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Διαβάστε επίσης την «Πολιτική Απορρήτου» σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε.

Μπορούμε να αλλάζουμε το παρόν χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές θα εφαρμόζονται σε κάθε παραγγελία που γίνεται μετά την αλλαγή. Μόλις η παραγγελία σας οριστικοποιηθεί, δε μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Χρόνος Παράδοσης

Με την παραγγελία σας, αποδέχεστε χρόνο παράδοσης της παραγγελίας σας τις 8-24 ημέρες περίπου. Ο ακριβής χρόνος παράδοσης αναφέρεται στη σελίδα κάθε προϊόντος ξεχωριστά - διαβάστε με προσοχή την περιγραφή κάθε προϊόντος. Από τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας, δε μπορείτε, αδικαιολόγητα, να την ακυρώσετε

 

Παράδοση Προϊόντων

Το Moda Queen χρησιμοποιεί επιλεγμένες εταιρείες courier για την παράδοση των προϊόντων σας. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για καθυστερήσεις που προέρχονται από τις συνεργαζόμενες αυτές εταιρείες

 

Όροι πληρωμής

Αποδέχεστε πλήρως τους όρους πληρωμής που περιλαμβάνονται στην παραγγελία την οποία κάνατε.

 

 Επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εφόσον :

  • Είναι αχρησιμοποίητο
  • Είναι στη συσκευασία που το παραλάβατε

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται προς τον προμηθευτή του προϊόντος. Για να λάβετε τη διεύθυνση του προμηθευτή, και να επιστρέψετε με courier το προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Copyright

Όλο το περιεχόμενο (content) του ιστότοπου, περιλαμβανομένου ενδεικτικά των  κειμένων, γραφικών, κώδικα, προστατεύεται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών δικαιωμάτων και ανήκει στο Moda Queen. Η ηλεκτρονική αντιγραφή, κατέβασμα (download),  ή η εκτύπωση τμημάτων του παρόντος ιστότοπου επιτρέπεται για μοναδικό σκοπό την τοποθέτηση παραγγελίας στο Moda Queen και την αγορά προϊόντων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ενδεικτικά η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίας, ή μετάδοση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται ρητά, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Moda Queen.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το Moda Queen δε θα ευθύνεται για καμία ζημία που προκύπτει από τη χρήση, ή την αδυναμία χρήσης των προϊόντων αυτού του ιστότοπου, ή από την απόδοση αυτών των προϊόντων.

 

Λήξη Ισχύος, ή Αλλαγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι εφαρμοστέοι έως την ολοκλήρωση των αγορών σας από τον ιστότοπο. Μπορούν να αλλάζουν, ή να λήξουν χωρίς ειδοποίηση, σε οιαδήποτε στιγμή, για οιονδήποτε λόγο. Κάθε λήξη, ή αλλαγή δεν επηρεάζει τους Όρους και τις υποχρεώσεις (περιλαμβανομένης της υποχρέωσης πληρωμής) που ίσχυαν πριν την ημέρα λήξης.

 

 

Ανωτέρα Βία

Το Moda Queen δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πλημμελή παροχή υπηρεσιών που προκύπτει από ανωτέρα βία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά

  • Θεομηνίες
  • Πόλεμο, σύρραξη
  • Χρηματοπιστωτικά γεγονότα
  • Απεργίες, αδυναμία χρήσης μέσων παράδοσης
  • Έλλειψη αποθέματος από τους προμηθευτές

 

και γενικά σε κάθε περίπτωση γεγονότων που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Moda Queen δύναται να ακυρώνει παραγγελίες, ή να κατανέμει μικρότερες ποσότητες από τις παραγγελθείσες, κατά την κρίση του.

 

Εγγυήσεις

Τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα από ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή τους και παράγονται σύμφωνα με προδιαγραφές.

Καμία άλλη εγγύηση δεν παρέχεται για τα προϊόντα, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Οποιαδήποτε ένσταση επί ελαττωμάτων των προϊόντων πρέπει να γίνεται εγγράφως, εντός 15 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Το Moda Queen δεν ευθύνεται για ζημίες που προέρχονται από κακή εφαρμογή ή χρήση των προϊόντων. Καμία ευθύνη επίσης δεν αναλαμβάνεται για το design των προϊόντων.

 

 Περιορισμός ευθύνης

Το Moda Queen δεν ευθύνεται για ζημίες, αποθετικές ζημίες, ή έξοδα που απορρέουν εμμέσως, ή αμέσως από την πώληση, διαχείριση, ή χρήση των προϊόντων, ή άλλων σχετικών αιτιών.

Η ευθύνη μας, σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένων της προσφερόμενης εγγύησης και της αμέλειας, εξαντλείται, αποκλειστικά με δική μας επιλογή, στην αντικατάσταση του προϊόντος που δε συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του παρόντος, την πίστωση του αγοραστή με ισόποσο της αξίας αγοράς του προϊόντος, ή της αξίας επισκευής του ελαττώματος του προϊόντος.

Αν σας ζητήσουμε επιστροφή του προϊόντος, αυτή θα γίνει από εσάς με αποστολή στις αποθήκες του προμηθευτή του προϊόντος που επιστρέφεται, οι οποίες βρίσκονται, κατά κανόνα, στη Μ. Βρετανία.

Οι θεραπείες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο συνιστούν τη μοναδική απαίτηση του αγοραστή εναντίον ημών για την καταστρατήγηση οιουδήποτε άρθρου του παρόντος, είτε από εγγύηση, είτε από άλλο.

Στο βαθμό που το Moda Queen προσπαθεί καλόπιστα να αποκαταστήσει οιοδήποτε πρόβλημα, οι θεραπείες που προβλέπονται στο παρόν θα θεωρούνται πλήρεις.

 

Αρμόδια Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά, ή εναντίωση που προκύπτει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή από παραγγελίες που έγιναν στον ιστότοπο, θα αναφέρεται στα θεσμικά ιδρύματα (Institutions) της Μ. Βρετανίας.